Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/ZP/2022 na dostawę samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym.

Data ogłoszenia 23.09.2022 roku.

Termin składania ofert 5.10.2022 roku do godz. 09:00.

Szczegóły na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/197c02ba-4f75-43de-83ec-c87d72aad5aa

 

 

 

Załączniki