Siedziba Spółki miesci się w Krakowie przy ul.Balickiej 56

Dane Teleadresowe:
 
Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.
ul. Balicka 56
30-149 Kraków
Tel.(012) 637- 59- 47
Fax (012) 637- 57- 64
e-mail: biuro@balicka.pl
 
Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000111672.
NIP: 677-005-05-63
REGON: 350558225

Numer Rachunku Bankowego:
93 1240 4605 1111 0000 5466 5631


Pliki do pobrania:

1. PKD
2. Władze Spółki
3. Struktura właśnosciowa
4. Status prawny
5. Kapitał spółki
6. Majątek spółki
7. Przychody i koszty
8. Akt założycielski
9. Plan Finansowy Zamówień Publicznych