nic

Administrator

Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków


NIP: 677-005-05-63
REGON: 350558225
KRS: 0000111672


Centrala tel. 12 637 58 00
Sekretariat tel. 12 637 59 47
biuro@balicka.pl


BIP

O nas

- 35 000 m2 stanowisk zewnętrznych
- 10 minut od centrum
- dogodny dojazd
- 800 miejsc parkingowych
- atrakcyjne ceny

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:


Remont Stacji Kontroli Pojazdów

Data udzielenia zamówienia 2009-06-23 godz. 10:00:00


Nr Przetargu: 3/2009

Ogłoszenie:

Uprzejmie informujemy, że wybrano ofertę firmy:

Zak?ad Remontowo-Budowlany - Jerzy kowal
ul.Ko?ciuszki 50c, 32-090 S?omniki
Cena og??em: 54.403,18 PLN brutto, gwarancja: 24 miesi?ce

Ofertowa całkowita wartość zamówienia:

Uzasadnienie wyboru: Wyboru dokonano zgodnie ze specyfikacj? istotnych warunk?w zam?wienia. Wybrana oferta jest ofert? najkorzystniejsz? w ?wietle podanych kryteri?w, spe?nia wymagania SIWZ oraz uzyska?a max ilo?? punkt?w w oparciu o przyj?te kryterium.