nic

Administrator

Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków


NIP: 677-005-05-63
REGON: 350558225
KRS: 0000111672


Centrala tel. 12 637 58 00
Sekretariat tel. 12 637 59 47
biuro@balicka.pl


BIP

O nas

- 35 000 m2 stanowisk zewnętrznych
- 10 minut od centrum
- dogodny dojazd
- 800 miejsc parkingowych
- atrakcyjne ceny

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:


Utwardzenie Kostką Betonową Terenu przy Budynku Administracyjnym

Data udzielenia zamówienia 2008-10-30 godz. 08:00:00


Nr Przetargu: 4/2008

Ogłoszenie:

Uprzejmie informujemy, że wybrano ofertę firmy:

Rejon Dr?g Miejskich „Krowodrza” Sp.z o.o.
30-206 Krak?w, ul.Ks.J?zefa 24

Ofertowa całkowita wartość zamówienia: 65.751,19 PLN brutto

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofert? najkorzystniejsz? w ?wietle podanych kryteri?w, spe?nia wymagania SIWZ oraz uzyska?a max ilo?? punkt?w w oparciu o przyj?te kryteria.2. Szczeg??owe informacje dotycz?ce wyboru oferty