nic

Administrator

Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków


NIP: 677-005-05-63
REGON: 350558225
KRS: 0000111672


Centrala tel. 12 637 58 00
Sekretariat tel. 12 637 59 47
biuro@balicka.pl


BIP

O nas

- 35 000 m2 stanowisk zewnętrznych
- 10 minut od centrum
- dogodny dojazd
- 800 miejsc parkingowych
- atrakcyjne ceny

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:


Wykonanie Nawierzchni Bitumicznych na Istniejących Drogach

Data udzielenia zamówienia 2008-09-10 godz. 09:00:00


Nr Przetargu: 3/2008

Ogłoszenie:

Uprzejmie informujemy, że wybrano ofertę firmy:

R.D.M. ?r?dmie?cie Sp.z o.o.
31-411 Krak?w, ul.Nad Strug? 7a

Ofertowa całkowita wartość zamówienia: 65.186,06 z?

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofert? najkorzystniejsz? w ?wietle podanych kryteri?w, spe?nia wymagania SIWZ oraz uzyska?a max ilo?? punkt?w w oparciu o przyj?te kryteria.2. Szczeg??owe informacje dotycz?ce wyboru oferty