nic

Administrator

Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków


NIP: 677-005-05-63
REGON: 350558225
KRS: 0000111672


Centrala tel. 12 637 58 00
Sekretariat tel. 12 637 59 47
biuro@balicka.pl


BIP

O nas

- 35 000 m2 stanowisk zewnętrznych
- 10 minut od centrum
- dogodny dojazd
- 800 miejsc parkingowych
- atrakcyjne ceny

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:


Remont Holu Wejściowego i Klatek Schodowych

Data udzielenia zamówienia 2008-04-10 godz. 00:00:00


Nr Przetargu: 1/2008

Ogłoszenie:

Uprzejmie informujemy, że wybrano ofertę firmy:

Zak?ad Us?ugowo-Remontowy Renowacja Wn?trz i Teren?w
Ewa Tarnawska
31-111 Krak?w, Al. Krasi?skiego 5/8

Ofertowa całkowita wartość zamówienia: 288.122,32 PLN brutto

Uzasadnienie wyboru: Wp?yn??a 1 oferta spe?niaj?ca warunki zam?wienia.

R?wnocze?nie informujemy, ?e oferta firmy:
Sp??dzielnia Rzemie?lnicza „Budmet”,
31-902 Krak?w , o?.Willowe 30 , zosta?a odrzucona.
Uzasadnienie faktyczne: w ofercie nie zosta?a za??czona i tym samym nie zosta?a wyceniona cz??? kosztorysu.
Uzasadnienie prawne: oferta jest niezgodna z tre?ci? Specyfikacji Istotnych Warunk?w Zam?wienia