nic

Administrator

Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków


NIP: 677-005-05-63
REGON: 350558225
KRS: 0000111672


Centrala tel. 12 637 58 00
Sekretariat tel. 12 637 59 47
biuro@balicka.pl


BIP

O nas

- 35 000 m2 stanowisk zewnętrznych
- 10 minut od centrum
- dogodny dojazd
- 800 miejsc parkingowych
- atrakcyjne ceny

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:


Remont Dachu

Data udzielenia zamówienia 2008-01-28 godz. 08:00:00


Nr Przetargu: 5/2007

Ogłoszenie:

Uprzejmie informujemy, że wybrano ofertę firmy:

Firma Budowlana
„Elexim” S.C.
30-864 Krak?w,
ul.Gardowskiego 56

Ofertowa całkowita wartość zamówienia: 194062,78 PLN brutto

Uzasadnienie wyboru: Spo?r?d z?o?onych ofert w/w Wykonawca uzyska? najwi?ksz? liczb? punkt?w z kryteri?w zawartych w specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia.
Okres gwarancji: 240 miesi?cy