nic

Administrator

Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków


NIP: 677-005-05-63
REGON: 350558225
KRS: 0000111672


Centrala tel. 12 637 58 00
Sekretariat tel. 12 637 59 47
biuro@balicka.pl


BIP

O nas

- 35 000 m2 stanowisk zewnętrznych
- 10 minut od centrum
- dogodny dojazd
- 800 miejsc parkingowych
- atrakcyjne ceny

2019-10-25

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont pomieszczeń stacji kontroli pojazdów oraz pomieszczenia warsztatu mechaniki samochodowej

Remont pomieszczeń Stacji Kontroli Pojazdów oraz pomieszczenia warsztatu mechaniki pojazdowej

Nr Sprawy: 01/ZP/2019/

Ogłoszenie:

Ogłoszenie

Dokumentacja:

SIWZ
• • Odpowiedź na pytanie do SIWZZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia o spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
• Odpowiedź na pytanie do SIWZ

• Informacja z otwarcia ofert
• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia